برندهای تجاری

الف

آرکری | Arkray
آرکری
آل جی سل | Algicell
آل جی سل
آلماپرایم | AlmaPrime
آلماپرایم
آوا | Ava
آوا
آوان | Avan
آوان
اچ دی | HD
اچ دی
اس تی | ST
اس تی
اکساز | Oxas
اکساز
اکسی چک | Exichek
اکسی چک
اکیو چک | Accu Chek
اکیو چک
الگانس
الما | Ulma
الما
ام دی اف | MDF
ام دی اف
امپرور
امرن
امسیگ
ای ان دی
ایران
ایران بهکار | Iran Behkar
ایران بهکار
ایر داکتر
ایرسپ
ایزی لایف
ایزی مدیک
ایکان | Acon
ایکان
اینفوپیا | infopia
اینفوپیا

ب

بایر | Bayer
بایر
بایوتک
بایونیم | Bionime
بایونیم
بریسک
بریمد | Bremed
بریمد
بنلا
به بان | Behban
به بان شیمی
بهسا
بی دی | BD
بی دی
بیوتا
بیورر

ت

تافته
تدبیر گستر
تری ام

ج

جامپر

چ

چویس مد

ح

حریر

د

دویل بیس | Devilbiss
دویل بیس

ر

رزمد
رزمکس
رسپیروکس | Respirox
رسپیروکس
رضا راد
روش | Rusch
روش
ریشتر

ز

زنیت مد | Zenithmed
زنیت مد
زیکلاس مد

س

سالم
سام کر
سان پد
سانرایز
سوپا
سینا مکس

ف

فراتک
فیلیپس

ک

کامی
کاوه
کریتیو | Creative Medical
کریتیو
کلوپلاست | Coloplast
کلوپلاست
کلور چک | Clever Chek
کلور چک
کی اس پی مد
کی بی ام
کیلر

گ

گالا | Gala
گالا
گلد پد
گلدل
گلوکو داکتر | GlucoDr
گلوکو داکتر

ل

لانگفیان
لوون اشتاین
لیتمن

م

مارتا
مد اسکای
مدلا
مدی هانی | Medihoney
مدی هانی
مکستر
مونلیکه | Molnlycke
مونلیکه
میرا
متفرقه

ن

نایدک | Nidek
نایدک
نفس یار
نوواکر

و

وکتو
ولش آلن

ه

هارتمن | Hartmann
هارتمن
هالیستر | Hollister
هالیستر
هاین

ی

یوروفارم | Eurofarm
یوروفارم
یوول